De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest (2018)

Overwegende dat de provinciale budgettoestand het behoud van deze belasting vereist;

Gelet het provinciedecreet van 9 december 2005 zoals gewijzigd;

Besluit

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2017 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 31 december 2017 , ten behoeve van de provincie Limburg, vierhonderd (400) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest.

Hasselt d.d. 25 november 2016

De provinciegriffier
Renata Camps

De voorzitter
Gilbert Van Baelen

Contactgegevens dienst

Directie Financiën
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

e-mail financien@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.