De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Inspiratiegids voor een duurzaam lokaal beleidsplan 2018-2024

Inspiratiegids voor een duurzaam lokaal beleid

maandag, 23 april 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2018 bracht gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur een inspiratiegids met beleidssuggesties betreffende deze bevoegdheden uit.

De problemen waar we voor staan laten ons weinig ruimte. Heel wat tendensen zijn zo dringend en kunnen zoveel impact hebben op onze welvaart, ons welzijn, onze gezondheid en onze manier van leven dat ze partijgrenzen overstijgen.
Het zijn bovendien vaak uitdagingen waar de burger, maar ook de lokale mandataris, nauwelijks greep op lijkt te hebben: de klimaatverandering, het energievraagstuk, lokaal kunnen "overleven" in een geglobaliseerde economie, de alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit, en ga zo maar door.  Met een sterk lokaal beleid kunnen we echter ook op dit vlak veel resultaat boeken, zeker indien we vertrekken vanuit een stevige gemeenschappelijke basis met de neuzen in dezelfde richting.

De suggesties in de uitgave zijn vooral geënt op klimaat, biodiversiteit, duurzaam(ver)bouwen, dierenwelzijn, energie en water. In de praktijk zijn ze eveneens toepasbaar op andere thema’s.
Bij elke suggestie wordt kort en praktisch omschreven wat je als stads- of gemeentebestuur kan doen, aangevuld met de contactgegevens van diensten die je kunnen ondersteunen bij het verder op maat uitwerken en het in de praktijk brengen.
Alle suggesties zijn geselecteerd op noodzaak, en ook op haalbaarheid voor een doorsnee Limburgse gemeente. Elk bestuur kan naar eigen inzicht prioriteiten bepalen, maar belangrijk is dat het efficiënt kan zijn om verschillende aspecten gezamenlijk aan te pakken.  

Deze gids kwam tot stand op initiatief van gedeputeerde Ludwig Vandenhove bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, met medewerking van de provinciale dienst Milieu en Natuur, het Provinciaal Natuurcentrum, de drie Regionale Landschappen, Duurzaam Bouwen Limburg en Centrum voor Duurzaam Groen.

Lees er meer over in het persbericht.

Download de inspiratiegids via www.limburg.be/inspiratiegidslokaalbeleidsplan.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.