De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Studienamiddag "Re-integratie in de praktijk"

Leven

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen.

Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan.

Het doorlopen van een re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen.

Programma

 • 13.00 u. Ontvangst van de deelnemers
 • 13.20 u. Verwelkoming door Ludwig Vandenhove, gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid - Provinciaal Veiligheidscomité Limburg
 • 13.30 u. Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers door Evelien De Bruyn, juriste Welzijn op het Werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • 14.00 u. Re-integratie als onderdeel van je welzijnsbeleid door Steve Bervoets, dr., algemeen directeur, CLB Externe Preventie
 • 14.30 u. Re-integratiebeleid TDL Group door Leen Claes, hr director, TDL Group
 • 15.00 u. Koffiepauze
 • 15.15 u. Aanbod van de VDAB in het kader van re-integratie door Karolien Bijnens, expert re-integratie VDAB
 • 15.45 u. Lessons learned uit de praktijk na 1 jaar re-integratie door Karel De Raedt, dr., preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Mediwet vzw
 • 16.30 u. Vraagstelling

Wanneer
Donderdag, 20 september 2018

om 13 u.

Waar

Provinciehuis - Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Prijs

Gratis

Organisator

Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid - Provinciaal Veiligheidscomité Limburg

Meer info

 • De inschrijvingen, evenals de documentatie zijn volledig kosteloos
 • Vragen? Contacteer het Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 79 08 - e-mail veiligheidscom@limburg.be.
  • Contactpersoon programma: Greet Caubergs
  • Contactpersoon inschrijvingen: Cecile Claes