De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Vitamine Limburg - groen maakt gezond

Werken op 4 sporen

1 Inzetten op vergroening

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat vergroening een positieve impact heeft op de luchtkwaliteit, op het mentale welzijn van mensen en op het welbevinden in het algemeen. Het Provinciaal Natuurcentrum beschikt sinds februari 2018 over een subsidiereglement "Vergroeningsprojecten van schooldomeinen".

De bedoeling is om samen met verschillende partners en stakeholders in Limburg de mogelijkheden verder te onderzoeken en hier verdere stappen te zetten, niet alleen voor scholen, maar ook voor woonzorgcentra, dorpskernen, ...

2 Streven naar meer natuur op voorschrift

Onderzoek wijst ook uit dat natuur goed is voor de gezondheid. Natuur heeft niet alleen een preventief effect op de gezondheid, bijvoorbeeld om te ontspannen tegen mogelijke stress, maar werkt ook curatief. Contact met groen draagt bij tot een beter herstel en helpt ons te recupereren. Bovendien zet groen aan tot bewegen, waardoor we ons fitter voelen.

Toch wordt natuur vandaag nog niet voorgeschreven door artsen. De medische wereld werkt voornamelijk evidence based, en houdt hiervoor voornamelijk vast aan onderzoeken die in hun vakbladen gepubliceerd werden. Aan de hand van concrete projecten wil Vitamine Limburg verschillende partners en stakeholders in Limburg ondersteunen om het verschil te maken en de medische wereld te bewijzen dat natuur inzetten voor de gezondheid van de patiënt loont, zowel preventief als curatief. Een project dat dit concreet maakt is o.a. het project "Natuurgebaseerde oplossingen ter preventie van werkgerelateerde stressaandoeningen".

3 Werk maken van een beleid en bijhorende acties rond zorgtoerisme

Vandaag wordt er al heel wat gepraat over zorgtoerisme, maar is er nog geen gedragen visie over wat dit dan concreet kan betekenen voor Limburg. De provincie Limburg beschikt over 40 % van het Vlaamse groen, een unieke troef voor een sterk zorgtoerisme dat alle wins in zich draagt.

  • Het is goed voor de natuur, want als men het wil aanbieden als product in kader van de gezondheid, moet men er in investeren.
  • Het is goed voor de gezondheid van Limburgers en niet-Limburgers.
  • Het is goed voor de werkgelegenheid omdat er bijkomende toeristische producten ontwikkeld worden voor een nog te weinig benaderde doelgroep.

Samen met de verschillende partners en stakeholders wil Vitamine Limburg hier echt werk van maken.

4 Het Platform Vitamine Limburg ontwikkelen

Vitamine Limburg wil een platform ontwikkelen waar vraag en aanbod van natuurgebaseerde oplossingen voor gezondheidsproblemen aan elkaar gekoppeld worden.

Meer weten over Limburg Stapt Over? Klik hier! Logo provincie Limburg
Limburg gaat klimaatneutraal - Lokale klimaatprojecten
Neem ook deel aan de groepsaankoop zonnepanelen - www.limburgkiest.be - limburg kiest zonne-energie

Nieuws

vrijdag, 18 januari 2019
Ignace Schops tijdens zijn presentatie
Op 15 januari 2019 ontvingen we Ignace Schops met de lezing "Het klimaat verandert. En wij?" in het kader van "PNC in dialoog". Het is een zekerheid, het klimaat verandert. Mede door de economische...
dinsdag, 15 januari 2019
Advies duurzaam (ver)bouwen - provincie Limburg
Ook dit jaar is provincie Limburg vertegenwoordigd op Bouwinnovatie, van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari en van vrijdag 25 tot en met zondag 27 januari 2019 in de Ethias Arena, Gouverneur...
dinsdag, 15 januari 2019
luchtfoto van de meanderende Mombeek
Op zaterdag 16 februari verzamelen natuuronderzoekers opnieuw voor de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. En dit al voor de 28e keer! Op het programma staan o.a. volgende lezingen. De ontwikkeling...