De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
LSX

Het lokaal bestuur nu en morgen

Module Les
A Het lokaal bestuur nu en morgen Ambtenaar nu en morgen
B Juridisch management Situering overheidslandschap, bestuursorganen, bevoegdheden
C Strategisch management Het lokaal bestuur, maatschappelijke evoluties en hun effect op het lokaal bestuur, nieuwe uitdagingen
D Financieel management Leven en welzijn: OCMW, lokaal sociaal beleid
E HRM & Leiderschap Omgeving (milieu, ruimte en omgeving)
F Geïntegreerde eindproef Mens (burgerzaken, veiligheid)
Verhouding politiek/administratie, verzelfstandiging/samenwerking

Verhouding politiek/administratie (prioriteiten en dilemma’s), verzelfstandiging (interne en externe agentschappen)/(intergemeentelijke) samenwerking

Vereiste competenties (begintermen)

Je hebt een basiskennis van de werking van een lokaal bestuur in het algemeen.
Je hebt een zicht op de visie en missie van jouw bestuur. Je hebt notie van de verhouding politiek/administratie en je hebt al gehoord  van het begrip verzelfstandiging. Je hebt een mening over flexibiliteit en samenwerking en in samenwerken met beleidsverantwoordelijken.

Beoogde competenties (eindtermen)

Na afloop van deze bijdrage heb je een meer evenwichtige, doorleefde en volledigere visie op de verhouding politiek/administratie, verzelfstandiging en samenwerking in het bijzonder. Je denkt meer genuanceerd en doordacht over flexibiliteit inzake het samenwerken met beleidsverantwoordelijken. Je kennis over de aangehaalde thema’s is meer gedetailleerd.

Korte inhoud

 1. Verhouding politiek/administratie: prioriteiten en dilemma’s
  • Beknopt overzicht wettelijke omkadering m.b.t. verhouding politiek/administratie (afsprakennota, deontologische code, bevoegdheden decretale graden en personeel, managementteam, interne controle, rechtspositieregeling, arbeidsreglement, …)
  • Vanuit enkele cases middels groepsgesprek tot een aantal inzichten komen inzake een gezonde verhouding politiek/administratie en enkele tools aanreiken om deze verhouding helder te krijgen en te verbeteren.
 2. Verzelfstandiging
  • Beknopt overzicht van mogelijkheden tot interne en externe verzelfstandiging zoals vermeld in Titel VII "De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen" van het gemeentedecreet.
  • Commentaar hierbij met aandacht voor succes- en risicofactoren.
 3. Samenwerking
  • Beknopt overzicht van mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking zoals vermeld in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
  • Voor- en nadelen van intergemeentelijke samenwerking (democratisch gehalte, delegatie of verschuiving bevoegdheden, efficiëntie, …).

Duur

Halve dag

Docent

Eddie Brebels, secretaris gemeente/OCMW Bocholt

Werkvorm/methodiek

 • Groepswerk
 • De student kan vooraf vragen bezorgen die tijdens de les behandeld worden.
 • De docent blijft tot 3 maanden na de opleiding beschikbaar voor vragen.

Examen

Geen examen 

Aantal deelnemers

Maximaal deelnemersaantal: onbeperkt