De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Hoe presteren gemeenten op klimaatvlak?

woensdag, 26 juni 2019

Dankzij online klimaatrapporten van provincies beschikken gemeenten nu over uniforme cijfers om hun klimaatdoelstellingen op te volgen en bij te sturen

De vijf Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via het online platform provincies.incijfers.be stellen ze deze relevante informatie ter beschikking van gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid vorm te geven, te monitoren en te vergelijken met gelijkaardige gemeenten. Ze vinden er ook kant- en klare klimaatrapporten op maat van hun gemeente, die de impact tonen van gemeentelijke klimaatacties.

De Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar en brachten het cijfermateriaal over klimaat en energie van Fluvius en het Departement Omgeving Vlaanderen samen in de online databank provincies.incijfers.be. Dat gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Energieagentschap (VEA).

De databank is vrij toegankelijk. Burgers of journalisten die benieuwd zijn naar de CO2- uitstoot in een bepaalde gemeente of die willen weten welke sectoren de meeste vooruitgang boeken, kunnen een kijkje nemen op het klimaatluik van deze provinciale website.

"De provincie Limburg speelde hierin een voortrekkersrol. Op basis van cijfermateriaal uit de online databank limburg.incijfers.be startte de provincie Limburg reeds in 2016 met de opmaak van klimaatrapporten voor alle Limburgse gemeenten", aldus gedeputeerde voor Leefmilieu Bert Lambrechts. 

Het engagement vanuit de Limburgse gemeenten is groot. Zo ondertekenden alle Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant 2020 en 41 van de 42 gemeenten zetten hun handtekening onder het Burgemeestersconvenant 2030.
Het verzamelen van cijfergegevens blijkt echter vaak een struikelblok om het klimaatbeleid ook daadwerkelijk in kaart te brengen. Daarom biedt de provincie Limburg sinds 2016 elk jaar een geactualiseerde versie van het klimaatrapport aan elke gemeente aan.

De andere Vlaamse provincies volgen nu het goede voorbeeld. Lokale overheden vinden in de databank provincies.incijfers.be ook een kant-en-klaar klimaatrapport op maat van hun gemeente.
 
Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens op het vlak van de vermindering van de broeikasgasuitstoot. Verder zijn er cijfers over de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied. Zo krijgt de gemeente inzicht in de maatregelen die het meest effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken wordt elke gemeente vergeleken met andere gemeenten, de provincie of Vlaanderen.

In het rapport zijn ook wat cijfers opgenomen die niets met klimaat te maken hebben. "De aanvulling van deze gegevens is belangrijk, ze kunnen helpen verklaren waarom geleverde inspanningen wel of niet het gewenste effect hebben", stelt Bert Lambrechts. Daarnaast geven ze belangrijke aandachtspunten voor het gemeentelijke klimaatbeleid weer, zoals de financiële draagkracht van gezinnen of de toestand van het woningbestand.

Meer info: https://provincies.incijfers.be/

Cijfermateriaal en praktijkvoorbeeld stad Lommel kun je hier nalezen.